Najjednoduchší spôsob je ozvať sa nám :

- e-mailom,

- telefonický

- alebo aj priamo osobne u nás v kancelárií.

Začnite a urobte prvý krok !

Ak máš záujem o zmenu vo svojom živote, stačí prísť k nám, vykonať nenáročný vstupný test a podpídsať pracovnú zmluvu.