user_mobilelogo

Každé auto, ktoré vykonáva dopravu osôb do zahraničia (opatrovateliek) je poistené zo zákona, tzv. Povinné zmluvné poistenie vozidla (PZP), no okrem toho každé naše auto určené na prepravu opatrovateliek má uzavretú Havarijnú poistku a navyše je poistené osobitným poistením - Úrazové  poistenie osôb prepravovaným motorovým vozidlom, kde  každé sedadlo je poistené na sumu 35 000 EUR za smrť následkom úrazu, 35 000 EUR za trvalé následky - invalidita následkom úrazu, plus pobyt v nemocnici - denné odškodnenie za pobyt v nemocnici na sumu 20 EUR/deň pobytu v nemocnici a navyše za zlomeniny a popáleniny jednorazová suma na 2 000 EUR.

Týmto poistením naša agentúra maximálne chráni svojich klientov - prepravované osoby (opatrovateľky) a ich rodiny pred možnými rizikami prepravy.