user_mobilelogo

Naša agentúra BUWAG, s.r.o. vykonáva dopravu opatrovateliek a to priamo z domu bydliska opatrovateľky do rodiny v Rakúsku (Nemecku alebo Švajčiarsku) a späť. Táto doprava je vykonávaná 8-miestnym alebo 9-miestnym mikrobusom vždy s dvoma vodičmi. Doprava musí spĺňať všetky maximálne bezpečnostné opatrenia a maximálny komfort pri doprave. Táto doprava je vždy po dohode s rodinou.

V Rakúsku je doprava v dvojtýždňových turnusoch, vo Švajčiarsku je v trojtýždňových turnusoch a v Nemecku je podľa dohody s rodinou, no vo väčšine prípadov je to trojtýždňový turnus. Zdôrazňujeme však, že turnusy sú vždy po dohode s rodinou.

Na túto dopravu – taxi naša agentúra BUWAG, s.r.o. vlastní licenciu na prevádzkovanie taxislužby v rámci Slovenskej republiky, ale tiež aj Rakúska. Táto licencia je podmienkou legálneho rozvozu opatrovateliek do práce.

Na túto dopravu má naša agentúra spracovaný Prepravný poriadok, s ktorým je každá opatrovateľka informovaná (verzia v slovenskom jazyku je súčasťou zverejnenia na našej webovej stránke). Rešpektovanie tejto dopravy cez našu agentúru je základná podmienka a písomný súhlas opatrovateľky rešpektovania tejto dopravy – je to náš jediný príjem. Za túto dopravu hradí rodina, ktorá si opatrovateľku cez nás objednáva.

Zdôrazňujeme tiež, že v našej agentúre opatrovateľky neplatia žiadne registračné ani iné poplatky. Náš jediný príjem je za dopravu opatrovateľky.

Vodičov robia osvedčení vodiči, ktorí majú najazdených viac ako 500 000 km bez nehody. Títo vodiči vlastnia preukazy vodiča taxislužby, majú pravidelne skúšky z pravidiel cestnej premávky a spĺňajú maximálne požiadavky na prácu vodiča taxislužby.