BUWAG s.r.o.

     Agentúra BUWAG vznikla v roku 2001 ako rodinná firma rodiny Lazúrovej v mestečku Zlaté Moravce. V začiatkoch, keď firmu založila Ing. Marta Lazúrová sa hlavnou činnosťou firmy stalo sprostredkovanie práce do zahraničia. V roku 2004 firmu prevzal jej manžel Ing. Cyril Lazúr, ktorý rozvinul podnikateľskú činnosť o cestovnú kanceláriu, kurzy nemeckého jazyka činnosti sprostredkovania práce v oblasti strojárského priemyslu, stavebníctva, IT, služby hotelov a reštaurácií a ďalšie aktivity. Neskôr sa podnikateľská činnosť rozdelila na dva samostatné podniky – spoločnosti. Cestovná kancelária sa stala samostatnou podnikateľskou spoločnosťou. V marci 2010 sa firma rozšírila o právnu https://www.acheterviagrafr24.com/acheter-viagra-sans-ordonnance/ formu  BUWAG, s.r.o. a začala rozvíjať aktivity v oblasti sprostredkovania práce vo väčšom rozsahu so zameraním na zahraničný trh ako je Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko.

     Postupom času vznikla potreba rozšírovať aktivity aj na domácom trhu a tak naša spoločnosť spracovala projekt uplatňovania a poskytovania služieb klientom - uchádzačom o prácu doma na Slovensku a v Českej republike. Táto potreba zvýšila nároky na personálne obsadenie vlastných zamestnancov a pomaly dvíhať kvalitu našich služieb a byť konkurencieschopný. Nezastavila nás ani hospodárska kríza, ba naopak pomohla nám lepšie definovať podmienky trhu a rýchlejšie (flexibilnejšie) reagovať na požiadavky trhu. 
     Firma sa v súčasnosti špecializuje na dva pomerne odlišné trhy:

1. Oblasť sociálnych služieb - sprostredkovávanie práce do zahraničia hlavne v oblasti opatrovania starých ľudí a domáce práce v nemecky hovoriacich krajinách, au-pair pobyty, kurzy nemeckého jazyka a dopravu osôb. A au-pair pobyty v krajinách EÚ. Firma kladie vysoký dôraz na kvalitu, odbornosť a vzdelanie. Za 13 rokov existencie firmy sme v tejto oblasti celkom sprostredkovali prácu pre viac ako 2 500 ľudí z celého Slovenska.

2. Oblasť priemyslu a služieb cestovného ruchu. Využili sme tu skúsenosti s našou prácou v začiatkoch podnikania a ponúkame kvalitný servis zamestnancov do strojárstva, stavebníctva, automobilový priemysel, informačné technológie, služby hotelov a reštaurácií a pod.  

     Postupne zvyšovanie nárokov a požiadaviek sa nám vracia v podobe spokojnosti našich klientov ako zamestnaných občanov Slovenska, tak aj ich zamestnávateľov. V tejto ceste chceme pokračovať a byť tak čo najúspešnejšou personálnou agentúrou nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej EÚ.

Firma vyznáva kresťanské zásady a snaží sa nimi aj riadiť.

Ing. Cyril Lazúr - riaditeľ spoločnosti BUWAG, s.r.o.